Běžně zpracováváme klasické postscripty, PDF soubory, data z většiny grafických programů (Corel Draw, Photoshop, Quark Xpress, In Design, Illustrator atd...).

Preferujeme především PDF soubor, který díky své kvalitě a nízkému objemu dat není problém zaslat přes internet, data lze po vzájemné dohodě rovněž zavěsit na naše ftp. Soubory pdf je nutné zpracovat dle náležitého profilu (pdf/a-1B 2005).

Pokud data dodáte v otevřeném formátu, musí k nim být připojena všechna použitá písma, aby nedošlo k jejich nahrazení jiným fontem či úplné nečitelnosti (např. k vypadnutí češtiny). K souborům je nutné přiložit i maketu, odpovídající datovým podkladům, ze které je patrný výsledný formát produktu.

Pokud nemáte s předtiskovou přípravou zkušenosti, rádi Vám připravíme data z Vašich podkladů v našem grafickém studiu.

Než nám data k tisku zašlete, pečlivě si je zkontrolujte, urychlujete tím dobu zpracování a snižujete cenu výtisku.


Jak připravit správně tiskové PDF?
Vhodné tiskové PDF pro ofsetový tisk musí splňovat tyto parametry:

- PDF by mělo být ideálně kompozitní
- PDF musí být v grafickém formátu CMYK
- rozlišení obrázků by nemělo být nižší než 300 dpi u barevných obrázků, 150 dpi u černobílých obrázků a 600 dpi u pérovek
- pokud je tisk až do okrajů stránky, musí mít PDF spadávku min. 2-3 mm z každé strany

V případě, že nebudou data dodána dle těchto požadavků, firma nenese odpovědnost za jejich výsledné zpracování.