OCENĚNÍ
2004
V tomto roce pořádalo občanské sdružení Agens soutěž public relations neziskových organizací s názvem „Být vidět”. V této soutěži jsme soutěžili s Výroční zprávou Nová škola o. p. s. a umístili se v kategorii „Nejlepší výroční zpráva 2004” na 1. místě.

Ze slovního hodnocení Agens...: „Výroční zpráva Nové školy, o.p.s. na první pohled upoutá originálními grafickými prvky, které jsou šikovně vkomponovány do úhledné sazby.Textovou rutinu se autorům podařilo rozbít osobními výpověďmi zaměstnanců a rozhovory, které jsou u tohoto typu materiálů spíše výjimkou - rozhodně však zajímavým zpestřením. To jsou asi hlavní důvody, proč byla právě tato zpráva vyhodnocena jako nejlepší.“

Další informace na www.agnes.cz pod odkazem „Soutěž Být vidět” a na www.czechdesign.cz.


2005
I v tomto roce pořádalo občanské sdružení Agens soutěž public relations neziskových organizací s názvem „Být vidět”. Zúčastnili jsme se s Výroční zprávou CIC (Centrum pro integraci cizinců) a umístili se v kategorii „Nejlepší výroční zpráva 2005” na krásném 2. místě. Zároveň jsme získali i ocenění za absolutní originalitu.

Ze slovního hodnocení Agens...: “Jedna z nejoriginálněji pojatých zpráv v letošním roce. Zábavná forma láká k pročtení celé výroční zprávy. Karty si jistě mnoho lidí vyloupe a při hře tak bude šířeno jméno a patrně i poslání sdružení nejen letos, ale i v dalších letech. Nápad s kartami je tak povýšen nejen na zábavný, ale patrně také efektivní nástroj PR! VZ tak může být dávána za příklad jiným sdružením. Je-li toto první výroční zpráva organizace, nezbývá než smeknout a popřát udržení vysoko položené laťky i v příštích letech.“

Další informace na www.agnes.cz pod odkazem „Soutěž Být vidět” a na www.czechdesign.cz.